wat wij willen


Met het Veel Goeds platform willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan het vrijeschoolonderwijs in alle Nederlandstalige landen. We hopen hiermee vooral voor vrijeschool leerkrachten in een behoefte te voorzien. Ons doel is tweeërlei: te investeren in de kwaliteit van het onderwijs én in het werkplezier van de leerkracht.


Wezenlijke kenmerken van het vrijeschool onderwijs vinden wij:

Meer weten over de achtergronden en uitgangspunten van het vrijeschool onderwijs? Lees dan het digitale boekje over de identiteit van de vrijeschool op de website van de Vereniging van vrijescholen: www.vrijescholen.nl

Veel Goeds wil in brede zin investeren in de kwaliteit van het onderwijs door kwalitatief hoogstaand materiaal te delen. De website is ontstaan uit de behoefte een hedendaags platform te creëren om allerlei mooie vondsten met elkaar te delen. Het is toch zonde van de tijd wanneer leerkrachten elk jaar het wiel opnieuw moeten uitvinden, of dat wegens tijdgebrek niet zo goed kunnen doen als ze zouden willen. Terwijl er in vele kasten het prachtigste materiaal gewoonweg ligt te verstoffen. Met de huidige technische mogelijkheden is dat helemaal niet meer nodig; het is dus de hoogste tijd voor verandering! Door leerkrachten met elkaar te verbinden kunnen zij dankzij de grote rijkdom van wederzijdse inspiratie de onderwijskwaliteit verbeteren. In de hele onderwijswereld is vrije toegang tot lesmateriaal een blijvende trend. Zelfgemaakte lessen worden via het web gedeeld, zodat ze in een handomdraai op maat gemaakt kunnen worden en breed toepasbaar zijn. Zelfs gerenommeerde universiteiten doen mee! In verbinding met elkaar de onderwijskwaliteit verbeteren is helemaal in de geest van deze tijd. Dat is natuurlijk een goede zaak. Met open leermateriaal neemt het aantal didactische keuzemogelijkheden toe. De afstemming van de leerstof op de wensen en de kwaliteiten van leerlingen verbetert. Veel Goeds wil graag in deze zin iets wezenlijks bijdragen, al is het tegen een kleine vergoeding en beperkt tot onze eigen leest: de vrijeschool.

Om kwaliteit te waarborgen laat Veel Goeds het delen van lesmateriaal niet geheel vrij, maar biedt hierin redactionele ondersteuning. Geschiktheid, toegankelijkheid, anonimiteit en kind vriendelijkheid zijn bijvoorbeeld criteria. Bij het redigeren gaan we overigens geen inhoudelijke vraagstukken oplossen en streven we er zeker niet naar om één vrijeschoolmethode te ontwikkelen. Dat zou het essentiële proces van in vrijheid afstemmen op de klas immers teniet doen. De keuze en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het materiaal ligt bij de gebruiker zelf. De vrijeschoolleerkracht stemt zijn lessen af op de klas, op de leeftijdsfase, interesses en temperamenten. Hij kan het lesmateriaal van de website volkomen naar eigen inzicht bewerken.

Het Veel Goeds lesmateriaal kan natuurlijk ook buiten de vrijeschool gebruikt worden. Gezond makend onderwijs is wenselijk voor álle kinderen en jongeren. Ook als slechts een piepklein deeltje van het rijke totaalconcept van de vrijeschool pedagogie vruchtbare aarde kan vinden in het reguliere of anders soortige onderwijs, lijkt ons dat een zeer goede zaak. Mogen alle antroposofische initiatieven naar buiten uitstralen!


En Veel Goeds wil de gezondheid en het werkplezier van de individuele vrijeschool leerkracht bevorderen, die met zijn werk immers grote verantwoordelijkheid draagt. De vrijeschool leerkracht doet het prachtigste werk dat er bestaat, maar als het glas even half leeg is, lijkt het vaak wel op topsport bedrijven. In het hele onderwijsveld is het met de positie van de leerkracht momenteel droevig gesteld: De salarisgroei staat al jaren stil, de administratieve eisen van de inspectie en doorgevoerde verplichte veranderingen lijken schier oneindig, de klassen worden voller, de ouders mondiger en de gedragsproblemen uitdagender. Onder deze omstandigheden kun je wel wat ondersteuning gebruiken!

Als vrijeschool leerkracht heb je ook nog eens te maken met bijzondere extra taken zoals vertelstof, toneelstukken en jaarfeesten, kerstspel en getuigschrift, periode ontwerp en samenstellen van je lesstof, kinderbespreking en heel veel vergaderen. En ja, eigenlijk zou je nog wel tijd willen vinden voor het schrijven van eigen pedagogische verhalen voor jouw leerlingen. En ruimte om alle leerplanaanwijzingen bij elkaar te scharrelen en deze op een kunstzinnige manier toe te passen in een op maat gesneden vorm voor jouw klas, maar wanneer? Je rugzak zit vol idealen, en vanuit de opleiding heb je zoveel huiswerk meegekregen qua zelfontplooiing (studie, meditatie, kunstzinnige ontwikkeling), dat er voor slapen eigenlijk geen tijd meer is... In de dagelijkse werkelijkheid betekent dit uiteraard: keuzes maken. Het ene vak draag je volledig, het andere meer in de marge.

Maar ook met een half vol glas kunnen we stellen dat het van de vrijeschool leerkracht van nu wel het nodige vraagt om in de veelheid der dingen de nodige rust te scheppen voor de eigen ontwikkeling en die van de klas. Zodat we onze kinderen goed kunnen waarnemen en op ons in laten werken wat er eigenlijk gevraagd wordt, en daar de ruimte voor kunnen nemen.


Met veel respect voor vrijeschool leerkrachten in al hun verschijningsvormen, hopen we je met dit platform mogelijkheden te bieden om je werk te verlichten. Heb je veel zin om lesstof te ontwerpen, vind je hier hopelijk inspirerende richtingaanwijzers. Heb je even minder tijd of energie, vind je hier hopelijk goede en snelle oplossingen. En mis je iets, of heb je behoefte aan iets heel anders ter ondersteuning; meld het ons. Wie weet kunnen we je helpen!

Ons prijskaartje


Wij kiezen bewust voor kwaliteit in de vormgeving en redactie, voor duurzaamheid en voor een reclamevrije site en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Al het werk om deze website te bouwen is geheel vrijwillig verzet. De opstartkosten zijn persoonlijk voorgefinancierd en bedroegen zo’n € 5.000,-, waarvan de helft vergoed is door de gulle schenkingen van meerdere fondsen. We hebben deze kosten gelukkig in enkele jaren af kunnen lossen.
Onze droom is dat de website op den duur zo stabiel in een behoefte gaat voorzien, dat we een medewerker voor een halve dag per week kunnen gaan uitbetalen als vaste kracht. Omdat nu bijna 25% van de scholen lid is, willen we dit in 2018 gaan uitproberen. dat betekent, dat er niet alleen gestaag verder wordt geüpload, maar ook jouw zoekopdrachten heel snel gevonden kunnen worden!

Met de bijdragen van de leden onderhouden en vernieuwen we de website - de mogelijkheden voor de gebruiker, de techniek daarachter én de vormgeving - beheren we de administratie en communicatie/helpdesk, en redigeren, digitaliseren en uploaden we gestaag verder. Ons team bestaat uit een vaste medewerker voor een dag per week en enkele vrijwilligers en stagiaires. We hebben er bij elkaar al zo’n 3.000 uur werk in zitten!
Als je met een bril van de toekomst naar Veel Goeds als instrument kijkt, zie je als het ware een soort kast, die nu al aardig gevuld raakt en die zijn bestaansrecht allang bewezen heeft. De huidige content bevat al bijna 2.000 documenten. Dat lijkt veel, en we zijn enerzijds ook trots op het bereikte resultaat. Maar anderzijds is het nog steeds waar, dat je soms als gebruiker een lege plek aantreft, waar je juist dringend iets zocht. Dat is natuurlijk jammer! Vooral voor de kleuterklassen is er nog te weinig materiaal. Gelukkig is de slagingskans van een zoekopdracht via het prikbord 100%, maar dan moet je er wel ruim op tijd bij zijn! We hebben op dit moment een groeisnelheid van zo'n 500 documenten per jaar en verwachten rond 2020 álle basics voor alle kleuter- en onde

Veel Goeds van de vrijeschool, lesmateriaal om te delen